loader image
B.M Surma Usługi Pogrzebowe Biłgoraj

Biłgorajski dom pogrzebowy Surma

Słowniczek

Karta zgonu - dokument stwierdzający zgon, niezbędny do odebrania ciała przez zakład pogrzebowy. Składa się z dwóch części, jednej do wyrobienia aktów zgonu, drugiej dla administracji cmentarza.

Akt zgonu - dokument wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od 1 stycznia 2015 roku wydawany jest bezpłatnie tylko jeden egzemplarz aktu zgonu. Potrzebny jest do odebrania ciała ze szpitala, odebrania zasiłku pogrzebowego, a także do załatwienia formalności w zarządach cmentarzy.

Zasiłek pogrzebowy - świadczenie pieniężne przysługujące w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Szersze informacje o zasiłku pogrzebowym można uzyskać na naszej stronie w zakładce „Zasiłek pogrzebowy”.