B.M Surma Usługi Pogrzebowe Biłgoraj
Oficjalna Strona Domu Pogrzebowego B&M Surma

Zajmujemy się administrowaniem cmentarzy w:
– Soli
– Aleksandrowie
– Józefowie

W zakres prac utrzymaniowych, wchodzi :
1. całoroczne utrzymanie alejek, parkingów i dróg,
2. sprzątanie, odśnieżanie i utrzymywanie czystości na cmentarzach,
3. wywóz nieczystości, koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja krzewów i żywopłotów, prowadzenie ksiąg grobów i cmentarza,
4. przygotowywanie grobów do pochówku, wykonywanie grobowców betonowych, kopanie grobów ziemnych,
5. kompleksowe usługi pogrzebowe i cmentarne,
6. całodobowy kontakt telefoniczny,
7. nadzór nad obsługą pogrzebów,
8. nadzór nad ekshumacją zwłok,
9. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
10. otwieranie i zamykanie bram cmentarzy


Prowadzenie usług cmentarnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Ustawy z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jedn. Tekst Dz. U. z 2000 r. nr 23 poz. 295); Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 299 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1013)