loader image
B.M Surma Usługi Pogrzebowe Biłgoraj

Biłgorajski dom pogrzebowy Surma

Od czego zacząć? Gdy...

Gdy zgon nastąpił w domu - należy wezwać lekarza z właściwej przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe. Lekarz wystawi kartę zgonu, która będzie podstawą do wykonywania dalszych czynności związanych z pogrzebem. Następnie należy zadzwonić pod całodobowy numer telefonu 502 965 025 w celu odebrania osoby zmarłej i przewiezienia do chłodni.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej (dom opieki, hospicjum) - większość niezbędnych dokumentów zostanie przygotowana już przez daną placówkę opiekuńczą. W tym wypadku prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia odbioru osoby zmarłej.

Gdy zgon nastąpił w miejscu publicznym - konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego, które stwierdzi zgon, a także policji, w celu ustalenia czy do śmierci doszło w wyniku działania osób trzecich.

a) Jeśli nie stwierdzono udziału osób trzecich można zadzwonić do nas w celu odebrania osoby zmarłej i przewiezienia do naszej chłodni.
b) Jeśli stwierdzony zostanie udział osób trzecich, ciało przewiezione zostanie do Zakładu Medycyny Sądowej, a tam przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Po wykonaniu czynności związanych z sekcją i odebraniu od prokuratora/policji zgody na odbiór ciała prosimy o telefon do naszego zakładu pogrzebowego w celu przewiezienia ciała do chłodni.